Bằng khen Chính phủ và các ban ngành tặng cho Amakong và Khăm Phết Lào

Các Bằng khen Chính phủ và các ban ngành tặng cho Amakong và Khăm Phết Lào khác