Gia tộc Khăm Phết Lào đồng hành cùng Hoa hậu H'Hen trong công tác từ thiện

Các Gia tộc Khăm Phết Lào đồng hành cùng Hoa hậu H'Hen trong công tác từ thiện khác